a-matter
.com  .de
skvelý portál zaoberajúci sa architektúrou a príbuznými témami
fa_stu_ba "vždy čerrrstvé informácie"
zaujímavý príspevok v galérii: preliezka
architectstudent
študentské práce, diplomovky a pod.
caddetail klasické stavebné detaily
(hlavne  pre  rodinné  domy)
formát .dwg, .dxf
3dcafe textúry, pozadia, modely, bump_mapy,...

kontakt: braky@szm.sk
© vladimír brucker